Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi, na co dzień współpracują.

Wczorajsze uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, której przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, a celebrował Diecezjalny Duszpasterz i Kapelan Policji ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka.

Uroczysty apel z okazji 100. Rocznicy Powstania Policji Państwowej połączony z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie miał miejsce na Placu Kazimierza w Tarnowie o godz. 11.30. Wzięli w nim udział mł. insp. Tomasz Szymański Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, a także parlamentarzyści ziemi tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości obecna była Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka, a także przedstawiciele prokuratur, sądów, służb mundurowych i instytucji współpracujących z tarnowską Policją, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 regionu tarnowskiego, rodziny policjantów oraz inni zaproszeni goście. Swoją obecnością ten uroczysty apel uświetniła orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, poczty sztandarowe komend powiatowych i miejskich regionu oraz kompania honorowa.

Obchody Święta Policji w Tarnowie były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników tarnowskiej Policji za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę. W tym dniu, oprócz wykonywania przez Policję bieżących zadań, wyróżnieni uczestniczyli w uroczystości wręczania awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań. Zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców uroczyście powitał Komendant Miejski Policji w Tarnowie – mł insp. Mariusz Dymura.

W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zastępstwie przez Jarosława Zielińskiego oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie 19 gwoździ honorowych, w tym jednego gwoździa pamiątkowego nawiązującego do 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej Sztandaru. Następnie Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż poświęcił sztandar. Później przewodniczący Społecznego Komitetu na rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie Starosta Tarnowski Roman Łucarz przekazał Sztandar na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który następnie przekazał go mł. insp. Mariuszowi Dymurze – Komendantowi Miejskiemu Policji w Tarnowie

W tym dniu swoje poczty sztandarowe wystawiły: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ze sztandarem Rodziny Policyjnej 1939

W dalszej części uroczystego apelu w obecności pocztów sztandarowych, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Wśród wyróżnionych był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie nadkom. Marcin Sak, który otrzymał Brązową Odznakę Zasłużony Policjant.W związku z obchodami 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, na wyższe stopnie awansowało 141 tarnowskich policjantów, wśród nich był również Mariusz Dymura, który otrzymał stopień inspektora Policji (uroczyste jego wręczenie odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Krakowie 28.07.2019 roku). Trzech tarnowskich policjantów otrzymało medale i odznaczenia pozaresortowe.

Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Elżbiety Witek, w którym minister powiedziała, że bezpieczeństwo, ład i porządek muszą być na pierwszym miejscu. Minister podkreśliła, że bez państwa bezpiecznego nie można budować dobrej przyszłości dla Naszych obywateli, a  zaufanie obywateli do Policji wzrasta z każdym rokiem.

Do życzeń z okazji Święta Policji dołączył się też Zastępca Komendanta Głównego Policji – mł. insp. Tomasz Szymański. W swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom za codzienny trud i wysiłek na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił, że policjanci w codziennej służbie, często z narażeniem własnego życia i zdrowia zapewniają tą jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas jakim jest bezpieczeństwo.