W dniu 18 lipca 2019 roku funkcjonariusze i pracownicy cywilni sądeckiej Policji obchodzili swoje święto. W tym roku było ono wyjątkowe ze względu na przypadającą 100. rocznicę powołania Policji Państwowej oraz 20-lecie istnienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Podczas tegorocznego Święta Policji swoją obecnością zaszczycili nas m.in. nadinsp. dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego reprezentująca Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Radni Województwa Małopolskiego – Patryk Wicher i Piotr Lachowicz, a także Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Małopolskiego, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki oraz Wicestarosta – Antoni Koszyk, Iwona Mularczyk – Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, Roman Potoniec – Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, jak również przedstawiciele duchowieństwa: ks. prof. Stanisław Sojka – Kapelan Policji Diecezji Tarnowskiej, ks. dr Kazimierza Fąfara – Zastępca Kapelana Policji Diecezji Tarnowskiej oraz ks. dr Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Na uroczystość licznie przybyli także komendanci służb mundurowych, byli komendanci sądeckiej jednostki, lokalni samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz związków zawodowych funkcjonariuszy, których reprezentował Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego – nadkom. Grzegorz Gubała oraz pracownicy Policji i instytucji na co dzień współpracujący i wspierający sądecką komendę. W uroczystości uczestniczyły również delegacje przedstawicieli Policji z ośmiu państw – Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Litwy, Łotwy, Serbii, Słowacji i Węgier.

Główne uroczystości Święta Policji z uwagi na wyjątkową 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbyły się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. O godzinie 13 rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości kom. Tomasza Fortunę, a następnie wprowadzono sztandar Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i odśpiewano hymn państwowy. Zebranych w sali im. Lucjana Lipińskiego przywitał insp. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu i zwrócił się do nich takimi słowami: „Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, w którym obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji oraz 20-lecie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Dniem, w którym sądeccy policjanci, policjantki i pracownicy cywilni otrzymają odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. W tym miejscu zwracam się właśnie do ich (…) – chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować Wam wszystkim. To ogromny zaszczyt współpracować z Wami w roli komendanta. Dziękuję Wam za wysiłek, odpowiedzialność i profesjonalizm. Składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę i pracę. Życzę Wam oraz Waszym rodzinom wszystkiego, co najlepsze. Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym w dniu dzisiejszym serdecznie gratuluję. Dziękuję także wszystkim byłym Komendantom Miejskim Policji w Nowym Sączu, od których mogłem się uczyć, a którzy włożyli wiele trudu i czasu w rozwój sądeckiej Policji. Przy okazji naszego święta składam także serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na Sądecczyźnie. Dziękuję za wszelką pomoc w podejmowaniu działań.”

W związku ze Świętem Policji, które sądecka jednostka obchodziła w dniu 18 lipca 2019 roku Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oraz jej funkcjonariusze i pracownicy zostali uhonorowani licznymi nagrodami i odznaczeniami.
Decyzją Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Nowym Sączu, za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz związku, Krzyżem Niepodległości z gwiazdą klasy pierwszej został wyróżniony insp. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, natomiast Złotą Odznaką Honorową – Danuta Niedźwiedź, pracownik cywilny komendy. Wyróżnienia wręczyli nadkom. Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego oraz Jan Kowalik – Przewodniczący Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Nowym Sączu.