Obchody Święta Policji kontynuowane były w piątek w Belwederze, gdzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek wręczyła Medale Stulecia Utworzenia Policji Państwowej – odznakę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z dyplomami nadania podpisanymi przez wiceministra Jarosława Zielińskiego.

Otrzymali go między innymi wszyscy przewodniczący organizacji związkowych działających w Policji, którym serdecznie gratulujemy.

Medalu nie otrzymał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

W ten sposób „doceniono” wkład NSZZ Policjantów na rzecz poprawy warunków służby policjantów.

Nieuhonorowanie przewodniczącego NSZZ Policjantów, któremu środowisko policyjne wiele zawdzięcza, jak choćby osiągnięcie niewyobrażalnego wcześniej porozumienia, jest wyrazem „uznania” strony ministerialnej dla naszego Związku, dla którego przymiotniki Niezależny i Samorządny w nazwie są wyznacznikiem sposobu działania.

Decyzja ta jest też swojego rodzaju nobilitacją dla Przewodniczącego Rafała Jankowskiego.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów