25.04.2017 roku  w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie , odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej komisji Rewizyjnej NSZZP woj. małopolskiego.

Po stwierdzeniu kworum przez przewodniczącego WKR kol. Ireneusza Toporowskiego zebranie otworzył przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego kol. Grzegorz Gubała. Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego przedstawiło informację z posiedzenia Zarządu Głównego, na którym zostało przyjęte stanowisko dotyczące tzw. pluralizmu związkowego w Policji jak również zmian w ustawie o „L-4”.Przedstawiono również plan pracy ZW i WKR na najbliższe miesiące. Podczas głosowania podjęto uchwałę o utworzeniu Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej. Bliższe informacje na temat Funduszu przedstawimy w odrębnym komunikacie.
Podczas posiedzenia, Przewodniczący ZW podziękował za długoletnią służbę i pracę w NSZZP odchodzącemu na emeryturę, przewodniczącemu ZT NSZZP przy OPP w Krakowie kol. nadkom. Januszowi Bugno, wręczając symboliczny prezent.