Młodszy aspirant Marcin Kowalcze, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, członek NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z rąk Komendanta Głównego Policji, generalnego inspektora Jarosława Szymczyka odebrał wyróżnienie jako jeden z pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 24 lipca br. w Komendzie Głównej Policji dzielnicowemu towarzyszył insp. Robert Chowaniec, Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, Komendanci Wojewódzcy Policji: z Gorzowa Wlkp. – insp. Jarosław Pasterski, z Łodzi – insp. Sławomir Litwin, z Poznania – insp. Piotr Mąka, z Bydgoszczy – insp. Piotr Leciejewski. Małopolskę reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Robert Strzelecki. Obecna była także pani Maja Kuźmicz – psycholog, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, przedstawiciele duchowieństwa: ks. biskup Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. Andrzej Bołbot – Prawosławny Naczelny Kapelan Policji.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:
–  sierż. Anna Baran – dzielnicowa z Komisariatu Policji w Zielonej Górze (woj. lubuskie),-  mł. asp. Marcin Kowalcze – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (woj. małopolskie),
–  mł. asp. Włodzimierz Starynowicz – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile (woj. wielkopolskie),
–  mł. asp. Tomasz Staszewski – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim (woj. łódzkie),
–  mł. asp. Dawid Superczyński – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie).

Inicjatorem konkursu, który trwa nieprzerwanie od 2008 roku jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jego istotą jest wyróżnienie tych policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą oraz  umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 77 kandydatów. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta mogła dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast piątkę laureatów konkursu  wybrała Kapituła, w skład której wchodzili pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Kandydaturę młodszego aspiranta Marcina Kowalcze,  który do Policji wstąpił 12 lat temu, a od 8 lat jest dzielnicowym,  do konkursu zgłosili przedstawiciele działającego w Oświęcimiu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiazywania Przemocy w Rodzinie. Docenili oni podejmowane z dużym zaangażowaniem przez policjanta,  działania na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz borykającymi się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi.

To już drugi raz, gdy służba oświęcimskiego policjanta została wyróżniona w tym wyjątkowym konkursie. W  4 edycji, zorganizowanej  w 2011 roku jego laureatką została  aspirant Marta Suszyńska policjantka Wydziału Kryminalnego.