18.07.2019 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyły  się uroczyste obchody Święta Policji. W tym roku uroczystość była wyjątkowa ze względu na przypadającą 100. rocznicę powołania Policji Państwowej.

W uroczystości udział wzięli: młodszy inspektor Grzegorz Wyskiel Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, komisarz Zbigniew Zacher I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, naczelnicy, policjanci i policjantki oraz pracownicy jednostki.

Policyjne święto zaszczycili swoją obecnością inspektor Rafał Leśniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni  oraz przedstawiciele urzędów, służb oraz instytucji współpracujących na co dzień z nowotarską policją.

Obecnych przywitał Gospodarz Święta młodszy  inspektor Grzegorz Wyskiel. Chwilą ciszy uczczono policjantów, którzy odeszli na wieczną wartę i zapłacili najwyższą cenę w obronie innych. Szef nowotarskich policjantów złożył życzenia wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom jednostki. Dziękował wszystkim funkcjonariuszom za oddaną służbę na rzecz mieszkańców powiatu nowotarskiego, pogratulował wyróżnionym i awansowanym. Komendant słowa wdzięczności skierował również do przedstawicieli władz samorządowych.  Swoje podziękowania i gratulacje złożyli na ręce komendanta zaproszeni goście. Kolejno zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Podczas uroczystości awanse na wyższe stopnie przyznano 86 policjantom.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązową odznakę „Zasłużony Policjant”  I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu komisarzowi Zbigniewowi Zacherowi oraz aspirantowi sztabowemu Łukaszowi Piątkowskiemu.

Młodszy inspektor Grzegorz Wyskiel wręczył pamiątkowe medale z okazji 100-lecia Policji byłym komendantom nowotarskiej jednostki. Jako pierwszy  pamiątkowy medal otrzymał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Rafał Leśniak, który pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu w latach 2014 – 2016. Pamiątkowe medale otrzymało również trzech wyróżniających się policjantów komisarz Stanisław Gąsienica Samek, aspirant sztabowy Marcin Grzymek oraz sierżant Jerzy Monterian. Komendant Wyskiel dziękując za owocną współpracę i wspieranie nowotarskiej Policji, uhonorował medalami okolicznościowymi również Starostę  Powiatowego w Nowym Targu, burmistrzów i wójtów gmin z naszego powiatu.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa małopolskiego nadkomisarz Grzegorz Gubała  odznaczył Krzyżem Niepodległości klasy I,  podinspektora Marka Karkulę, nadkomisarza Adama Solawę oraz nadkomisarza Roberta Stasika.

Ponadto odznaczeni zostali Krzyżem Niepodległości klasy II mł. asp. Dorota Garbacz – obecny  sekretarz i asp. szt. Mariusz Ciesielski–członek komisji rewizyjnej

Komendant Straży Parku – Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem Edward Wlazło, wyróżnił dwóch nowotarskich policjantów, nadkomisarza Roberta Stasika oraz posterunkowego Marcina Doleżuchowicza.

Przewodniczący IPA Region Nowy Targ oraz sekretarz Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA wręczyli okolicznościowe medale Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  inspektorowi Rafałowi Leśniakowi, szefowi nowotarskich policjantów młodszemu inspektorowi Grzegorzowi Wyskielowi oraz komisarzowi Zbigniewowi Zacherowi I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

I Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ przekazał na ręce młodszego inspektora Grzegorza Wyskiela kamizelki taktyczne, latarki, reflektory tzw.  szperacze do samochodów służbowych, które będą wykorzystywane podczas poszukiwań osób zaginionych oraz organizery do rowerów służbowych.  Natomiast Przewodniczący IPA Nowy Targ przekazał Komendantowi 10 par rękawic  antyprzekłuciowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa policjantom podczas wykonywanych czynności służbowych.

Tegoroczne obchody święta Policji swoją obecnością uświetniła Orkiestra Dęta Łapsze Niżne. Kapelmistrzem orkiestry jest Pan Henryk Kałafut, a kierownikiem orkiestry jest policjant naszej komendy komisarz Mirosław Pirchała. Orkiestra jest laureatem  I miejsce na XIII Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych i na Festiwalu Orkiestr „Echo trombity” w Nowym Sączu.

Uroczysty apel z okazji Święta Policji w Komedzie Powiatowej Policji w Nowym Targu zakończyło złożenie przez dowódcę uroczystości meldunku, który odebrał inspektor Rafał Leśniak.

Źródło: http://nowy-targ.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/uroczyste-obchody-swieta-policji-w-nowym-targu