19 lipca br., na terenie Oddziału Prewencji Policji odbyły się tegoroczne, krakowskie Obchody Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik , Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, służb, inspekcji, straży i instytucji współpracujących z Policją jak również ks. Kanonik Paweł Mielecki kapelan małopolskiej Policji. Zebranych policjantów, pracowników cywilnych i gości powitał Gospodarz obchodów nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

Po raz kolejny małopolscy funkcjonariusze zebrali się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. W obchodach dzisiejszego Święta Policji udział wzięli: nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, mł. insp. Zbigniew Nowak – Komendant Miejski Policji w Krakowie, mł. insp. Tomasz Drożdżak – Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, mł. insp. Jarosław Nowak – Dowódca  Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a także funkcjonariusze i pracownicy wskazanych jednostek. W trakcie ceremonii na wyższe stopnie mianowani zostali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, Komendy Powiatowej ,Komendy Miejskiej oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Obowiązki dowódcy uroczystości pełnił Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie nadkom. Rafał Kania.

Wśród mianowanych na wyższy stopień służbowy znalazł się Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała. Rozkazem Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr Jarosława Szymczyka otrzymał stopień podinspektora Policji.

Współorganizatorem obchodów Święta Policji był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów oraz Zarządy Terenowe działające przy poszczególnych jednostkach Policji. W trakcie uroczystości wręczono Honorowe Odznaczenia za działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz NSZZ Pracowników Policji. Mianowania na stopień wręczyli Dowódcy oraz Komendanci krakowskich jednostek przy udziale Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Odznaczenia za działalność na rzecz NSZZP wręczyli wice-przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Małopolskiego na czele z asp.szt. Konradem Nowaczkiem.

W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie 29 nowo przyjętych policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta przywitał adeptów sztuki policyjnej oraz, życzył im powodzenia w trudnej, policyjnej służbie. W tym dniu NSZZ Policjantów zyskał 25 nowych członków.

Dzień ten był także „Dniem Otwartym Oddziału Prewencji Policji w Krakowie” dlatego w celebrowaniu święta uczestniczyły całe rodziny policjantów. Rodzice, żony, dzieci oraz bliscy podziwiali funkcjonariuszy w galowym umundurowaniu. Wspólnie pozowali do zdjęć i z zachwytem obserwowali policyjny ceremoniał. Przybyli na uroczystości goście mogli zobaczyć specjalnie przygotowane „miasteczko policyjne”, na którym swój sprzęt zaprezentowali policjanci pionu prewencji, ruchu drogowego, laboratorium kryminalistycznego, oddziału prewencji,  antyterroryści i inni. Nie zabrakło także przewodników psów służbowych ze swoimi podopiecznymi.

Po uroczystości uczestnicy udali się na poczęstunek. Na wszystkich czekała zorganizowana przez ZW NSZZP woj.małopolskiego oraz Zarządy Terenowe KWP, KPP, KMP oraz OPP Kraków strefa gastronomiczna, gdzie każdy znalazł coś dla siebie.

Przypominamy, że wojewódzkie obchody Święta Policji odbędą się 28 lipca w Krakowie na Zamku Królewskim na Wawelu. Miejsce to zostało wybrane, by uczcić 100-lecie powstania Policji.