16 lipca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej zainaugurowano obchody Święta Policji w województwie małopolskim. Rok 2019 to rok w którym Polska Policja obchodzi 100 rocznicę powołania Policji Państwowej, której początki są liczone od 24 lipca 1919 r. W bieżącym roku obchody rocznicowe odbywają się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pani Elżbiety Witek. 

W powiatowych obchodach Święta Policji w Limanowej których współorganizatorem był Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej wzięli udział m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dr Krzysztof Kozłowski, Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Wśród gości obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, oraz przedstawiciele urzędów, służb oraz instytucji współpracujących na co dzień z limanowską policją. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, a następnie dowódca uroczystości podkomisarz Mirosław Bulanda złożył meldunek Panu Ministrowi.

Z rąk Pana Ministra MSWiA srebrny medal za długoletnią służbę odebrał asp.szt. Janusz Trzupek Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z 25 letnim stażem służby.

Następnie Minister dr Krzysztof Kozłowski w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty i Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej podinsp. Doroty Tokarz wręczył akty nominacji.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie policyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej awansowało 58 funkcjonariuszy.

Z rąk Pana Ministra awans na stopień podinspektora Policji otrzymała również Pani Komendant Dorota Tokarz.

Święto Policji to również czas wręczania odznaczeń i  medali. Decyzją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego Brązowym Krzyżem Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczony został asp.szt. Bogdan Obrzut Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej.

Zarząd Główny NSZZP w Warszawie przyznał również Odznakę Honorową Brązową dla:

asp.szt. Andrzeja Młynarczyka – Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Tymbarku

podkom. Andrzeja Górszczyka –Kierownika Referatu do Walki z Korupcja i Przestępczością Gospodarczą

asp.szt. Krzysztofa Jabłońskiego – Asystenta Ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Tymbarku

asp.szt. Tomasza Sarapaty – Kierownika Referatu do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu.

Odznaczenia wręczył nadkomisarz Grzegorz Gubała – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Małopolskiego.

Również Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, w dowód uznania za zasługi policjantów na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadała Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża:

Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej oraz trzem funkcjonariuszom limanowskiej komendy.

Uroczystość powiatowych obchodów Święta Policji w Limanowej zakończył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Po oficjalnej części na wszystkich gości czekały różne atrakcje. Uczestnicy pikniku policyjnego mogli zobaczyć sprzęt i wyposażenie różnych służb mundurowych i ratowniczych m.in. radiowozy policyjne i samochód pożarniczy, kolekcję broni palnej i oraz umundurowanie Policji Państwowej sprzed 100 lat, ściankę wspinaczkowa GOPR, pokaz policyjnych psów służbowych oraz maskotkę małopolskich policjantów – Inspektora Waweleka.\

tekst/zdjęcia KPP Limanowa