10 stycznia 2019 r. w Warszawie obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. W trakcie obrad reprezentujący woj. małopolskie Przewodniczący nadkom. Grzegorz Gubała zaproponował związkową inicjatywę dotyczącą dodatkowego urlopu dla policjantów, których służba wystawia na działanie smogu. 

W trakcie obrad Zarządu Głównego zatwierdzono decyzje Prezydium, które podjęto tuż po zakończeniu akcji protestacyjnej, omówiono także dalsze działania w ramach porozumienia z MSWiA.

Główna Komisja Rewizyjna zaproponowała, aby wszystkie, tegoroczne konferencje sprawozdawcze Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych odbyły się do dnia 15 marca 2019 roku. Pozwoli to zorganizować Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów do dnia 29 marca 2019 roku.

Nadkom. Grzegorz Gubała proponuje dodatkowe dni urlopu

W trakcie posiedzenia nadkom. Grzegorz Gubała złożył wniosek do Prezydium Zarządu Głównego, aby  wystąpiło  do MSWiA z propozycją wprowadzenia dodatkowego urlopu, w wymiarze do 13 dni, dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w warunkach szkodliwych. Propozycja ta miałaby dotyczyć  policjantów,  którzy pełnią służbę w miejscowościach borykających się z problemem wysokiego natężenia szkodliwych pyłów i tlenków, czyli tzw. „smogu”.
Możliwość wprowadzenia dodatkowych urlopów przewiduje m.in. art. 86 Ustawy o Policji. Wprowadzenie w życie powyższej propozycji ograniczy ilość zwolnień lekarskich związanych z chorobami układu oddechowego i przełoży się na większą dyspozycyjność w służbie.

Jak pokazała praktyka, dotychczasowe stosowanie „maseczek antysmogowych” przez służby prewencyjne i służby ruchu drogowego spotkało się ze złym odbiorem społecznym. Maseczki utrudniały także, przeprowadzanie interwencji, na co skarżyli się funkcjonariusze. Należy też zaznaczyć, że stosowanie maseczek nie sięga istoty problemu, a jedynie ogranicza jego skutki.