1 lipca 2019′ mają się zmienić zasady przechodzenia funkcjonariuszy na emerytury. Osoby, które rozpoczęły służbę 1 stycznia 2013 r., nie będą już musiały czekać na zakończenie aktywności zawodowej do ukończenia 55. roku życia. Wystarczy, że będą miały 25 lat służby. Rozwiązanie to będzie obowiązywać we wszystkich służbach mundurowych.

Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd ma go przyjąć w II kw. tego roku.

– To efekt porozumienia ze stroną rządową – wyjaśnia Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

Porozumienie zostało podpisane 8 listopada 2018 r. przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz stronę społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: http://nszzp.pl/