Brak możliwości odmowy przyjęcia mandatu – taką między innymi zmianę proponuje się w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt z dnia 8 stycznia 2021′ w załączniku.

(…) Zasada ma być prosta – najpierw płacisz, potem dopiero ewentualnie odwołujesz się do sądu –  Zawodowi komentatorzy sceny politycznej oceniają projekt, jako łamiący tak konstytucję, jak prawo do sądu i zasadę domniemania niewinności. Wszystkie te przywileje zyskać ma szeregowy funkcjonariusz policji. – Będziemy mieć zwykłą “samowolkę” policjantów. Władza chce ominąć sądy, które nie