Przełożeni i koledzy zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację antyterrorysty  postrzelonego w trakcie policyjnej akcji w dolnośląskiej Wiszni Małej. Przypominamy, że policjant ten został ranny w biodro podczas próby zatrzymania mężczyzny okradającego lokalny bankomat. W trakcie tej akcji zginął inny antyterrorysta – Mariusz Koziarski.

Pieniędzy już brakuje, a koszt leczenia Mariusza oszacowano na około 90 tys. złotych. Nie wiadomo jak zakończy się planowana operacja (przeszczep nerwu) i jakich dalszych zabiegów będzie wymagać funkcjonariusz, w związku z tym powyższa kwota jest mocno hipotetyczna. W akcję zbierania pieniędzy włączyli się koledzy ze służby, a także brat rannego policjanta, który także jest antyterrorystą.

Charytatywny Turniej Piłkarski

W kwietniu we Wrocławiu odbędzie się turniej piłki nożnej, którego patronem będzie poległy w Wiszni antyterrorysta Mariusz „Kozi” Koziarski.  Mecz odbędzie się w parku „Niskie Łąki”. W turnieju wezmą udział policjanci reprezentujący różne służby, a także antyterroryści z całej Polski. Planowana jest zbiórka pieniężna w wysokości 60 zł od każdego uczestnika turnieju. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację rannego policjanta.

Zachęcamy małopolskich policjantów do zainteresowania się tym turniejem!

Więcej informacji na temat rannego policjanta znajdziecie na stronie:  http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/brakuje-pieniedzy-na-leczenie-policjanta-rannego-w-strzelaninie-w-wiszni-malej,12959798/