Zarząd Główny NSZZ Policjantów z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego – Grzegorza Gubały, wystosował do Komendanta Głównego Policji wniosek o ustalenie specjalnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy w służbie narażeni są na zagrażające zdrowiu działanie smogu.

10 stycznia 2019 r. w Warszawie Zarząd Główny NSZZ Policjantów przyjął uchwałę dotyczącą wystąpienia do MSWiA w sprawie dodatkowego urlopu dla policjantów, których służba wystawia na działanie smogu. Przy okazji związkowcy dziękują @Stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy za wsparcie inicjatywy NSZZ Policjantów. (pismo w załączeniu).

Temat zagrożenia zdrowia funkcjonariuszy toksycznym działaniem smogu porusza we wczorajszym wydaniu Dziennik Zachodni w artykule zatytułowanym: „DZ: Policjanci pracują w smogu. Należy im się dodatkowy urlop? Rybnicki Alarm Smogowy wnosi o urlopy dla mundurowych”.

Informuje między innymi, iż  około 40 funkcjonariuszy oddziałów prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku pod koniec stycznia złożyło raporty do Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku o udzielenie dodatkowych urlopów ze względu na narażenie w trakcie służby na działanie pyłów (PM 10,PM 2.5) w wymiarze 9 dni.

Cały artykuł w DZ – tutaj

Załączniki: