15 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krakowie-Powiat oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej włączyły się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. W zorganizowanej z tej okazji konferencji udział wzięli członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Konferencja Związku Nauczycielstwa Polskiego „Nauczyciele dla Niepodległej” odbyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W trakcie konferencji odbyły się wykłady okolicznościowe na temat misji społecznej nauczycielstwa polskiego, jego roli w odzyskaniu niepodległości, a także rozwoju edukacji na ziemiach polskich w XX wieku. Wykład przeprowadzili m.in. Profesor Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Podczas gali wręczono także medale i odznaczenia. Krzyż Niepodległości z Gwiazdą z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz przypadającej za rok 100. rocznicy powstania Policji otrzymał dr Jan Ryś –  Przewodniczący Rady Zakładowej ZNP UP oraz Społeczny Dyrektor Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów w Krakowie. Odznaczenie wręczył Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała. Gratulacje złożyli także Wiceprzewodniczący – asp. szt. Andrzej Mruczek oraz asp. Paweł Tekliński-Cichy.

Konferencję uświetnił występ Chóru Mieszanego EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego pod dyrekcją artystyczną profesora Adama Korzeniowskiego.