Problematyka podejścia społeczeństwa do przedstawicieli służb mundurowych, a zwłaszcza do Policji to niewyczerpalna kopalnia skrajnych emocji. Począwszy od zaufania i wdzięczności za niesioną pomoc, aż po nienawiść i pogardę. Mimo negatywnych emocji i problemów rzucanych pod nogi funkcjonariuszom policji, wciąż znajdują się chętni, by dumnie nosić niebieski mundur.

Publicznie pomówienie

26 maja 2019 r. sierż. Dawid Pajor oraz sierż. Kamil Janczar służący w ogniwie patrolowo-interwencyjnym Komisariatu V Policji w Krakowie podjęli czynności w jednej z komisji wyborczej do europarlamentu, w której według zgłoszenia, jej przewodniczący sprawował funkcję pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze potwierdzili stan nietrzeźwości przewodniczącego komisji finalnie kończąc interwencję przewiezieniem mężczyzny do MCPU (Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie) z powodu braku możliwości przekazania go innej osobie pod opiekę do czasu wytrzeźwienia. Niestety pan Stanisław Papież, wobec którego przeprowadzone zostały czynności, nie potrafił przyznać się do tego  haniebnego czynu.

Brak samokrytyki oraz niezdolność przyznania się do błędu pana Stanisława Papieża zaowocował pomówieniem interweniujących policjantów w mediach społecznościowych. Stanisław Papież zarzucił sierż. Dawidowi Pajorowi oraz sierż. Kamilowi Janczarowi przekroczenie uprawnień służbowych oraz uniemożliwienie mu pełnienia funkcji przewodniczącego komisji wyborczej. Stwierdził również, że interwencja policjantów była podyktowana zleceniem politycznym.

Walka o dobre imię

Biorąc pod uwagę dobro służby oraz własnego imienia, policjanci zwrócili się o pomoc do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów zlecił prowadzenie sprawy Kancelarii Adwokackiej dr Aleksandry Cempury, gdzie przygotowano prywatny akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi Papieżowi, dotyczący zniesławienia, pomówienia o przekroczenie uprawnień służbowych oraz narażenia na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska. Dzięki zaangażowaniu związku zawodowego koszt porady prawnej, a także przeprowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię adwokacką został w pełni pokryty z funduszu ochrony prawnej działającym przy NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

03 lutego 2020 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie odbyła się rozprawa przeciwko oskarżonemu mężczyźnie, na której doszło do porozumienia, w którym to Stanisław Papież zdeklarował się publicznie przeprosić za pomocą portalu Facebook z prywatnego konta interweniujących wobec niego policjantów następującym wpisem:

„Pan Stanisław Papież przeprasza sierżanta Kamila Janczara i sierżanta Dawida Pajora za to, że w dniu 27.03.2019 roku zniesławił ich słowami, iż prześladowali go podczas pracy w komisji wyborczej i pomówił o przekroczenie uprawnień służbowych, a także naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu funkcjonariusza publicznego.”

Polityka?-nie w policji

Warto nadmienić, że policja jest formacją apolityczną. Poglądy polityczne osoby objętej interwencją nigdy nie mają wpływu na jej przebieg i efekt finalny. Niestety coraz częściej zdarza się, że policjantom zarzuca się stronniczość oraz przeprowadzanie interwencji przez pryzmat poglądów politycznych. Na szczęście skuteczne działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ułatwiają policjantom walkę do dobre imię formacji oraz własne. Wyroki skazujące w podobnych sprawach być może doprowadzą do zminimalizowania tego typu precedensu, co przełoży się na polepszenie warunków służby.

Jan Fijoł