Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej organizuje rekrutację dla policjantów i pracowników Policji na podyplomowe studia z obszaru nauk społecznych – przygotowanie do zawodu nauczyciela / 3 semestralne/.

Absolwenci studiów otrzymują uprawnienia do nauczania we wszystkich typach szkół, z wyjątkiem szkół specjalnych. Uzyskując uprawnienia do nauczania przedmiotów zgodnie z kierunkiem ukończonych studiów – pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela.

Przypominam, iż istnieje możliwość otrzymania zniżki ze strony Uniwersytetu, gdzie cena jest uzależniona od liczby słuchaczy oraz ukończonych kierunków studiów, które warunkują rodzaj praktyk zawodowych.

Dodatkowo dofinansowania dla członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

W ramach studiów przewidziano 90 godzin praktyk zawodowych. Istnieje możliwość skumulowania studiów do 2 semestrów.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Kraków ul. Mogilska 109.

Aplikować mogą osoby posiadające tytuł naukowy co najmniej licencjata, inżyniera lub magistra. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28.02.2020 r. na adres mailowy: biuro@nszzp-malopolska.pl lub osobiście w sekretariacie ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego – Kraków ul. Mogilska 109 u Pani Joanny Kurowskiej.

Liczba miejsc ograniczona !