Plebiscyt Policjant Roku Małopolski to akcja szczególna. Między innymi dlatego, że nie ma określonych ram, które muszą spełniać kandydaci. Ważne by swoim zachowaniem prezentowali ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, w wyjaśnianiu spraw kryminalnych, łagodzeniu konfliktów, pomocy potrzebującym. By z pasją spełniali swoje służbowe obowiązki, dbali o porządek publiczny. 

asp.szt. Dawid Herbut – Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Dawid jest policjantem z 22-letnim stażem służby. Ceniony i szanowany funkcjonariusz Policji zarówno w środowisku policyjnym jak i wśród lokalnej społeczności. Aktywny społecznie i bardzo zaangażowany w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia. Był jednym z inicjatorów budowy hali sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obecnie mocno zaangażował się w projekt budowy basenu dla mieszkańców. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznej imprezy sportowej „Bieguś Kalwaryjski„. Przez policjantów KPP Wadowice został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i w pełni realizuje się w tej funkcji. Angażuje się w sprawy policjantów, pomaga rozwiązywać problemy i jest dla nich wsparciem.

Wielokrotnie udowodnił, że policjantem jest się całą dobę, nie tylko w godzinach służby. W czasie wolnym podjął czynności ratunkowe wobec kierującego, który był bliski zapadnięcia w śpiączkę hipoglikemiczną. Innym razem podjął pościg za sprawcą kradzieży sklepowej. W trakcie tej interwencji został zaatakowany przez kompana sprawcy który próbował umożliwić mu ucieczkę. I w tym zdarzeniu asp.szt. Dawid Herbut poprzez swoje doświadczenie i profesjonalizm doprowadził do obezwładnienia i zatrzymania dwóch sprawców.

Jeśli uważasz, że asp.szt. Dawid Herbut zasługuje na miano Policjanta Roku Małopolski 2019 zagłosuj w plebiscycie Gazety Krakowskiej do dnia 17.07.2019r. godz.21.00 wysyłając sms o treści KRP.70 na numer 72355/koszt 2,46 z vat/