27 września br. po 26 latach pracy w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie na zasłużoną emeryturę odeszła pani Bogumiła Kalita. Długoletnią pracownicę pożegnali policjanci i pracownicy jednostki na czele z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosławem Nowakiem, Zastępcą nadkom. Rafałem Kanią oraz przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji. Kierownictwo oraz zebrane osoby podziękowały Pani Bogumile za sumienną, rzetelną pracę oraz życzyli jej wszelkiej pomyślności na emeryturze.

Pani Bogusia, jak zdrobniale nazywali ją policjanci i pracownicy Oddziału Prewencji Policji, dbała o porządek w tej jednostce przez 26 lat. Pracę w Policji rozpoczęła 1 czerwca 1993 r., gdy Oddział Prewencji Policji znajdował się jeszcze przy ul. Siemiradzkiego 24. Następnie zaprowadzała porządek w kolejnych lokalizacjach przy ul. Łokietka oraz Bulwarowej. Przez wszystkie lata dała się poznać jako sumienna i dokładna pracownica oraz pomocna i życzliwa koleżanka.

W miniony piątek policjanci i pracownicy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie zebrali się aby wspólnie podziękować Pani Bogusławie za ponad ćwierć wieku rzetelnej pracy. W uroczystym pożegnaniu udział wzięli Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak wraz ze swoim zastępcą nadkom. Rafałem Kanią,  Dowódcy i policjanci II kompanii, przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji, a także pracownicy cywilni jednostki. Dowództwo złożyło na ręce Pani Bogusławy podziękowania, wyrazy wdzięczności oraz symboliczny bukiet kwiatów wraz z pamiątkowym upominkiem. W imieniu ZT NSZZ Policjantów OPP i SPKP słowa uznania oraz życzenia pomyślności na nowym etapie życia przekazał  podkom. Robert Pawlik.

Świeżo upieczona emerytka podziękowała kierownictwu oraz osobom, z którymi przez lata pracowała za ciepłe słowa i miłe pożegnanie. Jak podkreśliła z rozrzewnieniem będzie wspominać czas spędzony w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie.

Pani Bogusi życzymy szczęśliwej, spokojnej emerytury i zasłużonego wypoczynku.