Z okazji Święta Służby Więziennej mam ogromny zaszczyt złożyć na Wasze ręce Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej  najszczersze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności.

W  imieniu własnym oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego  pragnę  życzyć Wam sukcesów w służbie, poczucia stabilizacji zawodowej, pomyślności osobistej, zdrowia dla Was i Waszych bliskich oraz przede wszystkim spełnienia marzeń.

                                                                                     Przewodniczący

                                                             ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

                                                                                       Grzegorz Gubała