Odważny i rozważny, konkretny, opanowany, stanowczy, ale też o żywym usposobieniu, życzliwy, cierpliwy, dyskretny, budzący zaufanie, a przede wszystkim ludzki – to cechy, które szczególnie cenimy u policjantów. Jeśli takich funkcjonariuszy spotkaliście na swojej drodze, zagłosujcie na nich w naszej akcji! „Gazeta Krakowska, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, organizuje bowiem koleją edycję plebiscytu „Policjant Roku Małopolski”. Honorowy patronat nad naszą akcją objął również Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!

 

podkom.Beata Wcisło –specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wspiera działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w szczególności poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.Włącza się w organizację różnego rodzaju działań o charakterze prewencyjnym organizowanych przez  Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i jednostki podległe przy współudziale NSZZ Policjantów.

Od 2009 roku w Wydziale Prewencji prowadzi zajęcia profilaktyczne m.in. w placówkach oświatowych, uczelniach wyższych, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Klubach Seniora, Centrach Aktywności Seniora. Bierze udział w konferencjach oraz seminariach szkoleniowych. Nieprzerwanie od 2009 roku uczestniczy w imprezach plenerowych na terenie całego województwa małopolskiego organizowanych dla dzieci i młodzieży co potwierdzają liczne podziękowania. Jest audytorem  w Centralnym Projekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie -Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” gdzie głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy oraz poczucia bezpieczeństwa.

Wyróżnienia

Za swoje zasługi w 2015 roku została odznaczona Medalem XXV lecia NSZZ Policjantów oraz w 2018 roku Krzyżem Niepodległości Kl. II za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Podsumowanie

Plebiscyt Policjant Roku Małopolski to akcja szczególna. Między innymi dlatego, że nie ma określonych ram, które muszą spełniać kandydaci. Ważne by swoim zachowaniem prezentowali ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, łagodzeniu konfliktów, pomocy potrzebującym. By z pasją spełniali swoje służbowe obowiązki, dbali o porządek publiczny.Takim policjantem jest właśnie podkom. Beata Wcisło dlatego aby nagrodzić Ją za ponadprzeciętne zaangażowanie w służbie i poza nią zagłosuj wysyłając sms  KRP.53 na numer 72355/koszt sms 2,46 z vat/