Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie Warta S.A. znosi okres karencji dla osób, które postanowią przenieść swoje dotychczasowe ubezpieczenie do ich spółki.

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni służący w szeregach policji posiadający ubezpieczenie na życie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym  dla siebie oraz członków ich rodzin obsługiwane za pośrednictwem Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej mogą przenieść je do Warta S.A.


Kto może skorzystać  z nowej oferty?

Oferta skierowana jest do klientów ubezpieczonych w INNYCH TOWARZYSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH niż TUnŻ WARTA S.A., warunkiem jest rezygnacja z dotychczasowego ubezpieczenia z dniem  28.02.2019r. oraz przystąpienie do Warta S.A. z dniem 1.03.2019r.

Osoby chętne do skorzystania z powyższej oferty mogą składać (za pośrednictwem poczty służbowej -listownie lub osobiście) deklaracji przystąpienia  do ubezpieczenia w TUnŻ WARTA SA w terminie do  15.02.2019 r.  Deklaracje należy składać  u Pani Joanny Kurowskiej w Sekretariacie Zarządu Głównego ul. Mogilska 109 Kraków lub  w biurze  KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o ul. Rzemieślnicza 1 pok. 221, 30-363 Kraków.


Warunki przystąpienia do oferty POLMED S.A.

Dodatkowo  istnieje możliwość przystąpić do Opieki Medycznej w POLMED SA. W tym celu należy złożyć u Pani Joanny Kurowskiej „Oświadczenie przestąpienia do OPIEKI MEDYCZNEJ”. Należy wybierać  odpowiedni dla siebie wariant (indywidualny, partnerski lub  rodzinny) wypełnić i złożyć  Oświadczenie do 15.02.2019 i opłacić  składkę, która jest potrącana  z wynagrodzenia  za pośrednictwem  KWP Kraków do 25.02.2019,  wówczas można korzystać z Opieki Medycznej od 01.03.2019. Nie obejmują Państwa żadne okresy karencji.


Zainteresowani mogą się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji z:

Sekretariat Zarządu Głównego  NSZZ Policjantów w Krakowie:

          Pani Joanna Kurowska            tel. 539 732 990

KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o:

          Barbara Lachowicz                    tel. 739 009 954

Dokumenty na temat ofert grupowego ubezpieczenia na życie „Małopolska  Policja  2016″ oraz Opieka Medyczna POLMED  znajdują się Tutaj>>>