Temat smogu, na który narażeni są funkcjonariusze policji, został po raz kolejny poruszony przez przewodniczącego ZW NSZZP w Małopolsce nadkom. Grzegorza Gubałę na spotkaniu z Mariuszem Bartkowiczem z Radia Kraków. 


Pierwsze rozmowy dotyczące smogu i związanych z nim dodatkowymi dniami urlopowymi zostały zapoczątkowane przez nadkom. Grzegorza Gubałę 10 stycznia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu  ZG NSZZP. Od tej pory policyjne związki zawodowe aktywnie działają, by funkcjonariusze najbardziej narażeni na działanie smogu uzyskali gratyfikację z tego tytułu.

Całą rozmowę nadkom. Grzegorza Gubały z Mariuszem Bartkowiczem można usłyszeć  tutaj.

Więcej informacji dotyczących tematu można uzyskać z poniższych artykułów:

Nadkom. Grzegorz Gubała wnioskuje o dodatkowe dni urlopu dla policjantów pełniących służbę w smogu

Inicjatywa ZW. woj. Małopolskiego w sprawie dodatkowego urlopu za „smog” zaakceptowana przez ZG NSZZP