W dniu 14.02.2019 r. odbyło się zebranie delegatów ZT KPP Kraków. Przedstawiono i przyjęto na nim sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Terenowego Andrzeja Górki z dwuletniej pracy społecznej na rzecz środowiska zawodowego. 


Podczas posiedzenia dwóch zasłużonych związkowców, asp. szt. Marcin Janik  i asp. szt. Paweł Piechota  zostało uhonorowanych przez  przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP nadkom. Grzegorza Gubałę Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą  kl. II. Nagroda została przyznana za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. Uroczyste wręczenie odznaczeń było wyrazem szacunku dla aktywnie działających związkowców. Ordery są wspaniałym docenieniem ich pracy włożonej w funkcjonowanie związków zawodowych.

Galeria upamiętniająca wydarzenie: