Zamieszczamy oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego w sprawie artykułu tygodnika Newsweek Polska, w którym autor tekstu  fałszywie oskarżył interweniujących policjantów o złamanie ręki jednej z protestujących uczestniczek kontrmanifestacji. Artykuł zniknął z portalu tygodnika po interwencji zamieszczonej na fotografii uczestniczki kontrmanifestacji. Zaprzeczyła ona, jakoby złamano jej rękę i stwierdziła, że interwencja policjantów była kulturalna i zgodna z przepisami.

********

Warszawa, 17 maja 2018 roku

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z materiałem dotyczącym rzekomo złamanej ręki w wyniku „brutalnej interwencji policjantów” nie budzi moich wątpliwości fakt, iż funkcjonariusze zachowali się nie tylko zgodnie z przepisami, ale wykazali się dużą kulturą i opanowaniem, co bezdyskusyjnie potwierdza relacja osoby bezpośrednio zainteresowanej.

Jest oczywiste, że redakcja Newsweeka Polska rażąco naruszyła wizerunek policjantów i całej naszej formacji. W imieniu środowiska policyjnego stanowczo protestuję przeciwko tego rodzaju przypadkom nadużyć i nierzetelności dziennikarskiej.

Naginanie i fałszowanie faktów służące podgrzewaniu atmosfery sporów i konfliktów społecznych oceniam skrajnie negatywnie.

Podstawową zasadą pełnienia naszej służby jest apolityczność i domagamy się jej poszanowania, zwłaszcza przez media.
Szanująca się redakcja winna zamieścić sprostowanie oraz przeprosić funkcjonariuszy. Tego oczekuję od redakcji Newsweeka Polska.

Pragnę równocześnie złożyć Pani Małgorzacie Miszczak wyrazy uznania za godną postawę i dążenie do obrony prawdy obiektywnej.

Rafał Jankowski
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów

********

Załączniki:

Oświadczenie

Wpis na FB uczestniczki kontrmanifestacji

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/zlamana-reka-sprawiedliwosci-wymierza-policzek-klamstwu-oswiadczenie-przewodniczacego-zg-nszz-policjantow/