W dniach od 07 do 09 maja 2018 r. delegacja lubelskich policyjnych związkowców zorganizowała kolejny wyjazd na groby policjantów, którzy zginęli w służbie, w obronie obywateli II Rzeczpospolitej Polskiej ówczesnego województwa wołyńskiego ze stolicą w Łucku (dzisiejsza Ukraina).

    W delegacji wzięli udział przedstawiciele Prezydium oraz kilku członków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Łącznie 14 osób.

Celem wyjazdu była kompleksowa renowacja i odbudowa mogił milicjantów znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Kowlu, które to mogiły Zarząd podejmując stosowna uchwałę podjął się opieki jednej z większych ujawnionych nekropolii.

Prace polegały na uporządkowaniu terenu wokół mogił, wyczyszczenie i uzupełnienie ubytków betonu, pomalowanie farbą podkładową, pomalowanie farbą właściwą, wypełnienie farbą napisów, ozdobienie mogił szarfą w polskich barwach narodowych, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na każdej mogile.

Następnym planem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów jest zamówienie, zakup i umieszczenie na mogiłach czytelnych tabliczek o treści jakie widnieją na betonowych krzyżach oraz ustawienie tablicy informacyjnej w języku polskim i ukraińskim informującej o pochowaniu w tym miejscu policjantów II RP oraz napis że historia jaką mają za sobą oba narody musi łączyć a nie dzielić.

 Podczas renowacji na terenie cmentarza odwiedzili nas redaktorzy z lokalnej telewizji wołyńskiej ,,Kanal 12″, którym przewodniczący ZW udzielił wywiadu o celu naszego pobytu. Redaktorzy byli wyraźnie zadowoleni z przyjacielskiej postawy Polskiej Policji wobec napotykanych na swojej drodze mieszkańców Kowla.
Szczególne podziękowania kieruję dla nadinsp. Jarosława Szymczyka -Komendanta Głównego policji za oraz insp. Roberta Szewca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie za nieodpłatne udostępnienie pojazdu służbowego wraz z kierowcą na wyjazd oraz Zarządowi Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego za sfinansowanie renowacji mogił w tym także zakup materiałów budowlanych i narzędzi. Aktualny stan mogił przedstawiają dołączone do artykułu zdjęcia. Pełna dokumentacja fotograficzna i plan rozmieszczenia mogił policjantów na cmentarzu jest w posiadaniu Biura ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

Na cmentarzu ujawnionych jest łącznie 31 mogił w których pochowani są policjanci II RP (treść napisów oryginalna):
1.IGLIŃSKI JAN – emerytowany posterunkowy P.P., żył lat 39, zm. 11.11.1937r.
2.MIOTEK JAN – posterunkowy P.P. ur. 21.12.1899, zg. z ręki bandyty 21.12.1930r.
3.DRZEWIŃSKI ANTONI – post. P.P. ur. 1901 r. zm. 1928 r.
4.GAWRON MICHAŁ – posterunkowy P.P. ur. 1984r. zm. 1927 r.
5.WALERYSIAK STANISŁAW – posterunkowy P.P. ur. 1983r. zm. 1927 r.
6.RUSIK WOJCIECH – posterunkowy P.P. ur. 1895r. zm. 1934r.
7.Mogiła Harcerzy
8.ZWOLINSKI ANTONI – przodownik Policji Państwowej, lat 46, zm. 2 XI 1935 r.
9.HERMAN PIOTR – ur.1890r. zginął za ojczyznę 29.04.1924 r.
10.PIETKIEWICZ MIECZYSŁAW – ur. 27.01.1914 r.
11.MARCZEWSKI JÓZEF ur. 02.01.1909 r. zginął śmiercią policjanta z ręki zbrodniczej 11.11.1936 r.
12.ŁAPACZ SZYMON lat 74
13.NN Policjant P.P.
14.NN Policjant P.P.
15.DEKIER ANTONI – funkcjonariusz P.P. przez lat 32 zm. 11.XI 1932 r.
16.JERNATOWSKI FELIKS – posterunkowy P.P. ur. 1901 r. zm. 1934r.
17.KONDRAK MICHAŁ – posterunkowy P.P. ur. 1895 r. zm. trag. 1926 r.
18.URBAŃSKI STANISŁAW – posterunkowy P.P. ur. 1901 zm. trag. 1926 r.
19.MARCINIAK WINCENTY – posterunkowy P.P. ur. 1898 r. poległ 1925 r.
20.GĄSIOR LEON – st. post. P.P. ur. 1896 r. poległ 1925 r.
21.BASIŃSKI JAN – posterunkowy P.P. zył lat 37 zm. 5 XII 1937 r.
22.RUTKOWSKI JAN WINCENTY Komendant Posterunku w Kortelisach ur. 1909 zm. nagle 16.08.1943 r.
23.PATANON CZESŁAW – posterunkowy P.P. ur. 1908 r. zm. trag. 17.09.1939 r.
24.NN policjant P.P.
25.NN policjant P.P.
26.ŁUDORSKI JÓZEF – Posterunkowy P.P. zm. 1924 r.
27.PICHNIEJ IGNACY – przodownik P.P. ur. 1874 r. zm. 1925 r.
28.WŁODARCZYK ROCH – przodownik P.P. zm. 1925 r.
29.CZERNER KONRAD – przodownik P.P. zm. 1925 r.
30.NN aspirant
31.Stachurski

wyk. A.Garbacz

źródło: http://zwnszzplu.pl/lubelscy-zwiazkowcy-grobach-policjantow-ii-rp/#more-3883