15 stycznia br., w siedzibie księży Pallotynów na warszawskiej Pradze, odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia święceń kapłańskich Naczelnego Kapłana Policji ks. Jana Kota SAC. Na zaproszenie Przewodniczącego NSZZP oraz Naczelnego Kapłana Policji w uroczystości udział wziął Przewodniczący ZT NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, z którymi ksiądz Jan współpracował w czasie ponad dwudziestoletniej posługi w środowisku policyjnym. Obecny był komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. dr. Andrzejem Szymczykiem i nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem. Organizatorem uroczystości był Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Jego przewodniczący Rafał Jankowski wygłosił laudację na cześć dostojnego jubilata.

Honory gospodarza pełnił ks. dr Zenon Hanas SAC przełożony pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla, której członkiem jest ojciec Jan. Ksiądz prowincjał otrzymał od policyjnych związkowców Votum Policjanta, które jest repliką daru ofiarowanego przez mundurowych Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Ksiądz Jan otrzymał natomiast od związkowców ornat.

Jubilat odznaczony został: Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. I, Medalem 100-lecia Powstania Polskiej Policji (jako pierwsza osoba),  Medalem za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego oraz Medalem „Nasz Honor dla Godności Polski”, przyznawanym przez SFMO „Godność”.

Podczas ceremonii odbyło się również wręczenie Zygmuntowi Kowalczykowi Honorowego Medalionu Pieta Miednoje 1940 , przyznawanego przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. Wyróżnienie wręczyli wspólnie prezes WSRP 1939 r. Anna Wesołowska i ks. Jan Kot, który jest honorowym członkiem stowarzyszenia i który od dawna współpracuje z Zygmuntem Kowalczykiem przy różnych dziełach w Policji.

Mowy okolicznościowe, odczytane listy i indywidualne życzenia wypełniły program uroczystości. Następnie wszyscy odśpiewali gromkie „100 lat” i wysłuchali recitalu fortepianowego Piotra Latoszyńskiego.  Zakończeniem wspólnego spotkania był uroczysty obiad.

***

Ks. Jan Kot SAC urodził się 24 lutego 1946 r. Skończył szkołę samochodową i przez kilka tal pracował jako robotnik w Stoczni Gdańskiej. W 1972 wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1978 r. Jako pallotyn zajmował się m. in. trudną młodzieżą, posługiwał w szpitalu psychiatrycznym, był administratorem w seminarium. W 2000 r. oficjalnie został kapelanem KSP dla Pragi Północ, Pragi Południe i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Wcześniej udzielał się jako wolontariusz. Od 2002 r. jest kapelanem Komendy Głównej Policji, a obecnie także naczelnym kapelanem Policji.

źródło: http://policja.pl/pol/aktualnosci/168449,Jubileusz-Ksiedza-Jana.html