Jako pierwsi przedstawiamy treść porozumienia, do jakiego doszło pomiędzy stroną związkową a MSWiA. Porozumienie kończy protest służb mundurowych. W porozumieniu zawarto:

  • 655 zł brutto od 1 stycznia 2019 r.
  • 500 zł brutto od 1 stycznia 2020 r.
  • usunięcie warunku 55 roku życia uprawniającego do nabycia emerytury
  • odpłatność w wys. 100% stawki godzinowej za nadgodziny (6-miesięczny okres rozliczeniowy)

Materiał filmowy z konferencji prasowej na stronie TVP Info