Koleżanki i Koledzy, Policjanci,

po 10 miesiącach od złożenia naszych postulatów, po 6 miesiącach trwania akcji protestacyjnej, po tym czasie, kiedy byliśmy lekceważeni, tylko dzięki Waszemu wsparciu NSZZ Policjantów stał się poważnym partnerem dla rządu i ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziękuję Wam za to. Bez Was nie było by tego największego w historii Związku sukcesu. Tego, że poza uzyskaniem wymiernych efektów staliśmy się rzeczywistym partnerem, który już nigdy przez żadną siłę polityczną nie zostanie zlekceważony.

Jeszcze raz Wam dziękuję!

A mieliśmy dostać 309 zł i nic więcej. A co mamy:
1. Wynegocjowaliśmy najwyższe w historii Polskiej Policji podwyżki:
– od 1 stycznia 2019 r. 650 zł;
– od 1 stycznia 2020 r. 500 zł;

dla wszystkich bez możliwości różnicowania tych kwot przez waszych przełożonych. oraz od stycznia 2021 r. kolejne podwyżki w ramach Programu Rozwoju Policji (na kształt którego będą mieli wpływ przedstawiciele NSZZ Policjantów) nie mniejsze, jak wynika z podpisanego wczoraj porozumienia, niż podwyżki z roku 2019 i 2020.

2. Nowelizacja Ustawy z dn. 28 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i usunięcie z niej w art. 18B ust. 1 warunku ukończenia 55 roku życia uprawniającego do nabycia emerytury policyjnej;

3. Płatne nadgodziny – od 1 lipca 2019 r. płatne w wysokości 100% w pierwszym okresie rozliczeniowym półrocznym, od 2020 r. kwartalnym;

4. Dodatek specjalny dla funkcjonariuszy, którzy pozostaną w szeregach Policji po 25 latach służby w proponowanej wysokości połowy świadczenia emerytalnego należnego po 25 latach, co pozwoli zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych policjantów;

5. Art. 15a – strony stanęły w rozbieżnych stanowiskach; do końca 2019 roku sytuacja zostanie rozwiązana dla funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby w latach 1 stycznia 1999 – 1 października 2003 roku.

Dozgonnie wdzięczny.
Ze związkowym pozdrowieniem
Rafał Jankowski

źródłohttp://nszzp.pl/aktualnosci/podziekowania-przewodniczacego-nszz-policjantow/