Koleżanki i Koledzy, Policjanci,

Przewodniczący NSZZ Policjantów, kol. Rafał Jankowski, chcąc informować Was o bieżącej sytuacji i wydarzeniach, postanowił uruchomić kolejny kanał łączności z Wami.
Posłuchajcie, co chce Wam przekazać.

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/wystapienie-przewodniczacego-zarzadu-glownego-nszz-policjantow-rafala-jankowskiego-z-dnia-26-pazdziernika-2018-r/