Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej odrzuciło propozycję MSWiA przedstawioną na spotkaniu z Przewodniczącymi Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 23 października 2018 r.

Dodatkowo, jak informuje na swoim koncie na Facebooku, NSZZ FSG „podjęło decyzję o kolejnych etapach działań w celu osiągnięcia założonych postulatów.”

W załączniku Komunikat Prezydium NSZZ FSG z 26 października 2018 r.

 

 

 

 

 

źródło: https://www.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Stra%C5%BCy-Granicznej-1697941630500353/