W załączniku zamieszczamy Propozycję Porozumienia z dnia 23.10.2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowaną przez Rafała Jankowskiego, Marcina Kolasę, Krzysztofa Oleksaka i Krzysztofa Hetmana.

Poniższa propozycja została przedstawiona przez Ministra na spotkaniu w dniu 23 października 2018 r.

 

Załącznik: