PILNE! Niespełna kilkanaście minut temu. Zarząd Główny NSZZ Policjantów  odrzucił propozycję porozumienia przedstawioną na spotkaniu z dnia 23.10.2018 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego. Informację tę potwierdził Przewodniczący NSZZP woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała.

Krótko mówiąc – dalej trzymamy linię…