W dniach od 29 do 30 sierpnia br. w Łodzi odbyła się konferencja przewodniczących wszystkich Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów OPP i SPPP w Polsce. W trakcie konferencji debatowano nad problemami kadrowymi polskiej policji oraz problematyką zabezpieczeń imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji wraz z Zespołem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SAT gościł Uniwersytet Łódzki. W trakcie dwudniowego spotkania związkowcy zgodzili się, że braki stabilizacji kadrowej, które w coraz większym stopniu dotykają oddziały prewencji Policji, można zniwelować tylko w jeden sposób. Aby w przedmiotowych jednostkach zatrzymać młodych oraz bardziej doświadczonych funkcjonariuszy należy wdrożyć odpowiednią gratyfikację finansową.

Według ustaleń, jakie zapadły na konferencji, policjanci OPP i SPPP powinni otrzymywać dodatek specjalny. Byłby on przyznawany na takich samych zasadach jak dodatek dla funkcjonariuszy BSW, CBŚP i SAT. Uzasadnieniem wprowadzenia takiej gratyfikacji jest bezpośrednio Ustawa o Policji, która wskazuje szczególny charakter zadań realizowanych przez oddziały prewencji i związane z tym ryzyko. Rozwiązania tego typu funkcjonują już w innych krajach Unii Europejskiej. Dla przykładu omówiono francuskie CRS-y (Compagnies Républicaines de Sécurité) i czeskie SPJ-y (Speciální Pořádková Jednotka). Jak słusznie zauważono, rozwiązywanie problemów kadrowych poprzez blokowanie przeniesienia służbowego nie jest właściwe, gdyż rodzi frustracje, która przekłada się na brak zaangażowania w wykonywanie zadań służbowych. W trakcie rozmów poruszono także problematykę dodatku finansowego dla funkcjonariuszy nieetatowych pododdziałów prewencji Policji, którzy często wspierają oddziały prewencji przy realizacji najważniejszych zadań. Taki dodatek w niektórych garnizonach już jest przyznawany, dlatego należałoby tego typu rozwiązanie ujednolicić, a dodatek powinien być ustalony na odpowiednio wysokim poziomie.

W konferencji brali udział Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP OPP i SPAP woj. Małopolskiego  wraz z Przewodniczącym Terenowej Komisji Rewizyjnej.  Kolejne spotkanie  Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów OPP i SPPP odbędzie się na Śląsku. Dokładny termin i miejsce uzależnione są od realizacji przyjętego postulatu.