1 lutego 2020′ w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Komitet wspierający organizację balu pracował pod mecenatem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty Szymczyk. Cel pozostał niezmienny od lat – zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną.

W trakcie balu Przewodniczący Rady FPWiSPP, generał Władysław Padło wraz z Prezes Fundacji, Ireną Zając zaprezentowali reportaż filmowy przedstawiający spotkanie kilku pań – podopiecznych Fundacji, które opowiedziały o tym, z jakimi tragediami pomagają im zmagać się członkowie FPWiSpPP.

Jednym z najważniejszych punktów była zbiórka pieniędzy, którą prowadził tym razem asp. sztab. Waldemar Kozera. Dochód ze zbiórki przeznaczono na rzecz fundacji.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przekazując czek powiedział: Zawsze prezentuje opinię, iż to NSZZ Policjantów robi najwięcej dla środowiska policyjnego, ale kiedy stykam się z Fundacją i jej działalnością, nie mam wątpliwości, że to Fundacja jest najbliżej potrzebujących.
Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając stwierdziła, że NSZZ Policjantów od początku istnienia Fundacji wspierał jej działalność i że zawsze na pomoc związku zawodowego Fundacja mogła liczyć.

Podczas zbiórki zebrano kwotę ponad stu tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

tekst: Piotr Maciejczak, zdjęcia: Izabela Pajdała-Kusińska – miesięcznik „Policja 997” / Biuro Komunikacji Społecznej KGP