W związku z rozpoczęciem referendum protestacyjnego należy podsumować dotychczasowe ustalenia i sytuację, w jakiej znaleźli się funkcjonariusze polskiej Policji. Uporządkuje nam to dotychczasową wiedzę i ustosunkuje do zaistniałej sytuacji.

W trakcie minionych spotkań kierownictwa MSWiA z przedstawicielami związków zawodowych służb podległych MSWiA nie udało się uzyskać oczekiwanego kompromisu. Ustalono jednak kilka kwestii. Przede wszystkim nie będzie zmian w ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że MSWiA chce włączyć funkcjonariuszy do systemu ZUS. Zapowiedziano  także rozpoczęcie procesu legislacyjnego nad ustawą o L4 przewidującą pełne uposażenie za zwolnienie lekarskie (do 30 dni w roku kalendarzowym) oraz powołanie wspólnego zespołu roboczego.

Kwestia podwyżek planowanych przez MSWiA

Poniżej przedstawiam w wizualnie przystępny sposób wykaz podwyżek, jakie otrzymaliśmy i otrzymamy od 2016 roku:


1 stycznia 2016 roku – 202 zł brutto (planowana podwyżka)

1 stycznia 2017 roku – 253 zł brutto (program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020)

1 stycznia 2018 roku- 21 zł brutto (program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020)

1 maj 2018 roku – 202 zł brutto lub 102 zł brutto (podwyżki dla najmniej zarabiających)

1 stycznia 2019 roku – 309 zł brutto (program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020)

1 stycznia 2020 roku – 26 zł brutto (program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020


Reasumując, cały czas trwa rządowy program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Z jego kalendarza wynika, że plan podwyżek w roku obecnym zamknie się w kwocie 21 zł brutto oraz kwocie 309 zł brutto w roku 2019. Na rok 2020 zaplanowano podwyżkę zamykającą program w wys. 26 zł brutto.

W roku bieżącym, w związku z pogarszającą się sytuacją kadrową, MSWiA wystąpiło z propozycją podwyżek dla policjantów najmniej zarabiających i tak po 165 zł netto mają otrzymać policjanci zaszeregowani na grupach 2 i 3 a po 83 zł netto – policjanci z grup 4 i 5. Podwyżki te mają wejść w życie od 1 maja.

Stanowisko i postulaty Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policji

  • Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policji odniosło się krytycznie  do programu modernizacji. Według kolegów związkowców kwota 309 zł brutto wyznaczona na rok 2019 jest niewystarczająca. Podwyżki powinny być co najmniej dwa razy wyższe, a każdy z policjantów powinien otrzymać wzrost uposażenia o 650 zł brutto.
    Prezydium odniosło się również krytycznie do majowych wzrostów płac. Spowodują one mniejsze zróżnicowanie zarobków, co  będzie demotywowało do dalszej służby. W związku z brakiem porozumienia w tych kwestiach ze stroną rządową, nad problematyką podwyżek pochyli się powołana komisja robocza.
  • Kolejnym postulatem związków jest powrót do systemu emerytalnego z 31 grudnia 2012 roku, kiedy to funkcjonariusze mogli szybciej przechodzić na emeryturę,  po 15 latach służby (40 % emerytury) oraz bez limitu wieku (powyżej 55 lat).
  • Cały czas poruszana jest także kwestia odmrożenia waloryzacji wynagrodzeń. Wyliczono, że  z tego powodu straciliśmy ok. 700 zł.
  • Prezydium domaga się rozwiązania sprawy nadgodzin i zapłaty za ponadnormatywny czas w wysokości 100 proc. stawki za godzinę. W tym roku funkcjonariusze wszystkich służb wypracowują 12 mln nadgodzin, najwięcej w straży pożarnej (7 mln godzin)