W ubiegłą niedzielę tj. 22 kwietnia, odbyła się kolejna rodzinna wycieczka śladami krakowskich zabytków. To już kolejne spotkanie z cyklu „Zakochaj się w Krakowie”, które zorganizowane zostało przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Krakowie.

Spotkania z cyklu „Zakochaj się w Krakowie” promują ponadpokoleniowe i rodzinne spędzanie wolnego czasu. W trakcie weekendowych spacerów funkcjonariusze oraz pracownicy policji wraz ze swoimi rodzinami zapoznają się z historią i zabytkami naszego niewątpliwie pięknego miasta. Spotkania te stanowią ciekawą alternatywę dla spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy w galerii handlowej. Co ważne, dzięki niewątpliwemu walorowi edukacyjnemu, rozwijają zainteresowania związane z naszą historią oraz architekturą.

W ubiegłą, bez wątpienia słoneczną, niedzielę rodziny wraz z Wiceprzewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Kingą Leszkiewicz wyruszyli śladami krakowskich Żydów. W trakcie spotkania zapoznali się oni z historią kazimierskich synagog, na których temat informacje przekazywał licencjonowany i sprawdzonym już przewodnik, Edward Fietko. Koszty wynagrodzenia przewodnika zostały pokryte ze środków Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KWP. Podczas wycieczki uczestnicy mieli także okazję zobaczyć wnętrza żydowskich budowli sakralnych – Starej Synagogi oraz Synagogi Tempel.
Kolejna udana wycieczka tylko zaostrzyła apetyt
y. Głodni wiedzy uczestnicy spaceru prawdopodobnie jeszcze nie raz będą mieli okazję wspólnie poznawać Kraków.