Od 23 kwietnia br. możemy brać udział w referendum zainicjowanym przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dotyczy ono ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych.

Chcemy w ten sposób poznać Waszą opinię na temat postawy Rządu wobec problemów naszego środowiska i gotowości do spełnienia żądań, które w Waszym imieniu skierowaliśmy do poszczególnych ministrów w dniu 12 marca 2018 r.(…)

Zgodnie z założeniami dotyczącymi badania ankietowego głos można oddać całkowicie anonimowo. Swoją opinię możemy przekazać w sposób tradycyjny, czyli wypełniając formularz dostarczony przez działaczy związkowych lub drogą elektroniczną.

Na temat zasadności akcji protestacyjnej będziemy mogli się wypowiadać od daty jej zainicjowania przez okres około 3 tygodni.