21.09. o godz. 11.00 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W trakcie posiedzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ Policjantów, poddano pod głosowanie propozycje MSWiA z dnia 20.09.2021 roku dotyczące podwyżki uposażeń policjantów i ustawy modernizacyjnej na lata 2022 – 2025.

Za odrzuceniem propozycji MSWiA głosowali przedstawiciele NSZZ Policjantów reprezentujący  województwa:

  • małopolskie  2 przedstawicieli /kol. Grzegorz Gubała, kol. Andrzej Mruczek/,
  • pomorskie     3 przedstawicieli,
  • lubuskie        2 przedstawicieli,

Od głosu wstrzymali się przedstawiciele NSZZ Policjantów reprezentujący :

  • NSZZ Policjantów przy Komendzie Głównej Policji   1 przedstawiciel,
  • NSZZ Policjantów przy CSP Legionowo    1 przedstawiciel,
  • NSZZ Policjantów woj. podlaskiego   1 przedstawiciel,

Pozostali przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich, Szkolnych oraz Prezydium Zarządu Głównego głosowali za przyjęciem porozumienia ze stroną rządową.