Łódzcy policjanci, jako pierwsi w kraju, wprowadzają reformę antymobbingową. Jej głównym założeniem będzie poprawa procedur antymobbigowych w oparciu o tzw. męża zaufania.

Co jakiś czas docierają do nas informacje związane z problemem mobbingu.  Obecnie jednak proceder ten jest niemal nie do udowodnienia. Związane jest to z nieefektywnymi procedurami antymobbingowymi. Policjanci cały czas skarżą się, że procedury te u nich nie działają.

Policjant z Piotrkowa

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, Krzysztof Balcer, opowiedział m.in. o ciągnącym się blisko rok postępowaniu, w którym rozstrzygana jest kwestia czy naczelnik  z komendy w Piotrkowie Trybunalskim mobbingował policjanta. Gdy  policjant poskarżył się na przełożonego, dostał przeniesienie do małego, lokalnego komisariatu. Wstrzęto także wobec niego postępowanie. Dotyczy ono używania wulgaryzmów na służbie. Sprawa po roku najpewniej  swój finał będzie miała w sądzie. Jest to jeden z wielu licznych przypadków, które udowadniają, jak nieefektywne są procedury antymobbingowe.

Obecna procedura

Wedle obecnych procedur mobbingowany policjant zgłasza się do Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji. Skutkuje to wysłaniem policyjnych psychologów do właściwej jednostki policji. Psycholodzy ci, za pomocą ankiet i rozmów, badają zasadność skargi. Następnie wprowadzane są tzw. procedury antymobbingowe. W woj. łódzkim w ciągu ostatnich 23 lat procedura ta była uruchamiana jedynie dwukrotnie. Policjanci relacjonują, że odpowiedzialni są za to psycholodzy, którzy celowo niewłaściwie formułują ankiety.

Założenia reformy

W związku z licznymi doniesieniami prasowymi Komendant Wojewódzki w Łodzi insp. Andrzej Łapiński powołał zespół, który zajmuje się reformą naprawczą procedur antymobbingowych. Zgodnie z głównymi założeniami tej reformy, w każdej jednostce policji ma być powołany „mąż zaufania”. Wyznaczać go będzie cały skład osobowy danej jednostki. Aby zachować bezstronność, wybrany  „mąż zaufania” będzie rozpatrywał  sprawy w innej części województwa.

Jeśli reforma ta wejdzie w życie, policjanci z woj. łódzkiego jako pierwsi w Polsce, będą  zmieniać skostniałe zasady. Skutkom tej reformy  z pewnością będą się przyglądać policjanci z całego kraju.

źródło: http://nszzp.pl/przeglad-prasy/lodz-maz-zaufania-w-komendzie-bedzie-reforma-antymobbingowa/