„Naukę buduje się z faktów,

tak jak buduje się dom z cegieł,

ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką,

tak jak nagromadzenie cegieł nie jest jeszcze domem.”

 

Szanowni Pedagodzy!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania za trud i zaangażowanie w naukę kolejnych pokoleń Polaków,

za to, że inspirujecie ich i motywujecie do zdobywania wiedzy i samokształcenia,

za to, że pomagacie im stawiać czoła coraz to nowym wyzwaniom, które niesie za sobą współczesność.

Jednocześnie życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Niech ta misja przynosi Państwu ogrom satysfakcji i radości oraz coraz większym szacunkiem ze strony uczniów i społeczeństwa.

Życzenia te w szczególności adresuję do  Dyrektora Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego dr hab. Jana Ryś oraz Kadry Dydaktycznej Ośrodka.

 

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

Grzegorz Gubała