W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. W trakcie obrad poruszono m.in. temat braków kadrowych oraz planowanej akcji protestacyjnej. Honorowym gościem posiedzenia, prowadzonego przez przewodniczącego kom. Grzegorza Gubałę, był Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

Posiedzenie na terenie Sanktuarium oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało podzielone na dwa dni. W pierwszym dniu rozpatrywano termin oraz miejsce oficjalnych obchodów Święta Policji. Jak ustalono, będą one miały miejsce 29 lipca 2018 r. w Zakopanem. Jednocześnie potwierdzono datę oficjalnego otwarcia nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205. Odbędzie się ono 18 maja br. i połączone zostanie z dniem otwartym. W trakcie uroczystości planowana jest wizyta Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty

Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta w trakcie swojej wypowiedzi dużo uwagi poświęcił kwestiom policyjnych wynagrodzeń. Jak się dowiedzieliśmy, jednym z priorytetów Pana Komendanta jest wyrównanie minimalnego dodatku służbowego odpowiadającego grupie zaszeregowania. Ma to zniwelować dysproporcje w wynagrodzeniach policjantów będących na tych samych grupach, a nawet wykonujących takie same obowiązki służbowe. Decyzja ta została podjęta po analizie dodatków służbowych w całym garnizonie małopolskim. Analizę wykonaną przez wydział finansów KWP zlecił, przy poparciu kom. Grzegorza Gubały,  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.
Jak stwierdził  nadinsp. dr. Krzysztof Pobuta, należy także pochylić się nad zachęceniem doświadczonych funkcjonariuszy, aby ci nie rezygnowali ze służby, kiedy jest to tylko możliwe. Utrzymanie policjantów z dłuższym stażem zahamuje drenaż kadrowy, z jakim mamy do czynienia w obecnej chwili.

W trakcie posiedzenia Pan Komendant zapewnił, że nie toczą się żadne prace legislacyjne dotyczące zmian w systemie emerytalnym oraz potwierdził pełne poparcie dla naszych działań. Na koniec życzył nam, aby realizowane przez nas postulaty zachęcały policjantów do wstępowania w związkowe szeregi.

Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj.małopolskiego kom. Grzegorza Gubały

Podczas swojego wystąpienia kom. Grzegorza Gubała poinformował przewodniczących Zarządów Terenowych o przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie. Jak relacjonował, w trakcie warszawskiego spotkania dużo uwagi poświęcono problematyce niskich wynagrodzeń i ewentualnej akcji protestacyjnej. Przewodniczący omówił służące policjantom  inicjatywy (m.in. art.15a, L4), które podejmował Zarząd Główny.

Kom. Grzegorz Gubała odniósł się także do innych bieżących spraw, poinformował członków posiedzenia m.in. o organizacji Wojewódzkiego Dnia Dziecka. Według ustaleń odbędą się one 9 czerwca 2018 r. na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie. W obchodach obecne będą służby mundurowe, a dla związkowców i ich rodzin przewidziano specjalne rabaty i promocje.

Przewodniczący podziękował także osobom odpowiedzialnym za redagowanie, oraz prowadzenie niniejszej strony internetowej oraz zachęcał członków posiedzenia do zaangażowania się w budowanie marki naszej witryny.  W imieniu wszystkich „pisarzy” serdecznie dziękuję Przewodniczącemu za słowa uznania.

Uroczysta Msza Święta

Następnego dnia, w słoneczny poranek, korzystając z faktu, że posiedzenie miało miejsce na terenie jednego z najpiękniejszych klasztorów w Polsce, związkowcy udali się na uroczystą Mszę Świętą w intencji Policjantów. Msza odbyła się na terenie Sanktuarium w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. Po Mszy licencjonowany przewodnik oprowadził wszystkich po dróżkach pasyjnych. W trakcie spaceru uczestnicy mieli okazję podziwiać słynne kalwaryjskie kaplice.

zdjęcia: Paweł Lewkowicz