5.03 br. w Willi Decjusza na  Woli Justowskiej w Krakowie odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawcza NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. W trakcie Konferencji małopolscy związkowcy podsumowali działalność Zarządu Wojewódzkiego za okres 22 listopada 2016 r. do 5 marca 2019 r.

Konferencja rozpoczęła się  o godzinie 10.30. Po stwierdzeniu quorum i przegłosowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała przedstawił delegatom, przygotowaną na ten dzień, prezentację multimedialną. Przewodniczący słowem wstępu poinformował o niesłabnącym zainteresowaniu naszym związkiem, co odzwierciedla wzrost liczby członków. W trakcie rozpoczęcia kadencji przez obecny Zarząd Wojewódzki liczba związkowców zbliżała się do 1500. Obecnie związkowe składki opłaca ponad 3,5 tysiąca osób.

Półmetek kadencji ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

Odpowiadając na potrzeby związkowców Zarząd Wojewódzki, w trakcie swojej dwuletniej kadencji, powołał specjalistyczne Komisje Problemowe (Komisję Ochrony Prawnej Policjantów, Komisję Socjalną i Komisję Interwencyjną).

Przedstawiciele Zarządu mocniej zaangażowali się w działania na szczeblu centralnym. Małopolscy związkowcy uczestniczyli we wszystkich posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W tym miejscu Przewodniczący przypomniał o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych, w której organizację włączyli się nasi związkowcy. Do Warszawy skierowano wówczas 33 autokary, a w manifestacji uczestniczyło 1317 małopolskich policjantów. Ta operacja logistyczna kosztowała nas 112 tys. złotych. Dzięki zaangażowaniu i determinacji udało się osiągnąć satysfakcjonujące większość związkowców porozumienie.

Związkowe pieniądze były także wydatkowane na policyjne konkursy („Dzielnicowy Roku, Konwój Cup, Turniej Par Patrolowych, Wojewódzkie Kynologiczne Mistrzostwa Polski, Turniej Służby Dyżurnej, Oskarżycieli Publicznych” etc.), aktywnie wspierano Fundację Wdów i Sierot po Poległych Policjantach. Utworzono Fundusz Socjalny, którego zadaniem jest pomoc osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi oraz trudną sytuacją materialną. Przez omawiane dwa lata z Funduszu przyznano 41 zapomóg na łączną kwotę ponad 53 tys. złotych.

Po trwających dłuższy czas ustaleniach niewątpliwym sukcesem Zarządu Wojewódzkiego było zawarcie Porozumienia pomiędzy Zarządem a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie w dniu 1 marca 2018 roku. Porozumienie określiło w sposób szczegółowy zasady współpracy pomiędzy ww podmiotami.

Przewodniczący w trakcie sprawozdania przypomniał o ciągłej  potrzebie rozwijania związkowych ofert. Z myślą o związkowcach Zarząd Wojewódzki wynegocjował szereg promocji stałych i czasowych (promocyjne ceny na bilety do teatrów, stoki narciarskie, termy, czy karnety na siłownie). Wśród nich największą popularnością cieszy się oferta sieci T-mobile. Program ten okazał się dużym sukcesem, o czym świadczy wydanie ponad 3 tysięcy kart SIM. Liczne profity uatrakcyjniają przynależność do związku. O tym, że związkowcy „mogą więcej” dowiadują się także nowi adepci sztuki policyjnej, bowiem przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego są obecni na wszystkich ślubowaniach nowo wstępujących funkcjonariuszy.

W trakcie obecnej kadencji zmieniła się także polityka ubezpieczeniowa związku. Zgodnie z rekomendacją Zarządu Wojewódzkiego dokonano wdrożenia nowego systemu obsługi ubezpieczeń WARTA, PZU, GOTHAER, AVIVA oraz programu ubezpieczenia grupowego dla rencistów i emerytów Policji.  Zatrudniono jedną osobę do obsługi wszystkich ubezpieczonych codziennie w godz. 07.30-15.30, likwidując jednocześnie mało wydolne i słabo poinformowane odnośnie zakresów ubezpieczeniowych, stanowiska.

Z uwagi na potrzebę wyrażaną przez naszych członków, nawiązano współpracę z Kancelarią Prawną Tomasza Nowaka w Krakowie. W ramach tej współpracy policjant po zatrzymaniu ma prawo do bezpłatnej pomocy prawnej i uczestnictwa adwokata w pierwszych czynnościach po zatrzymaniu. Ponadto członkowie związku uzyskali duże zniżki przy dalszych czynnościach procesowych, czy też w trakcie procesu sądowego, a także w sprawach cywilnych, majątkowych etc.

Małopolscy związkowcy coraz częściej angażują się liczne imprezy sportowe i kulturalne. Zarząd Wojewódzki w okresie sprawozdawczym był dwukrotnie współorganizatorem obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez służby mundurowe. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W czerwcu 2018 roku Dzień Dziecka Służb Mundurowych zgromadził na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego około 6 tys. osób. Dużym zainteresowaniem cieszy się także charytatywny turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, który rok rocznie odbywa się w Tarnowie  oraz turniej piłkarski w formule na otwartym powietrzu w Suchej Beskidzkiej, memoriał im. Wojciecha Spyrki, policjanta, który tragicznie zginął w służbie. W ramach swoich statutowych uprawnień Zarząd Wojewódzki przekazywał również środki finansowe na organizację wielu innych imprez m.in. obchody Święta Policji, imprezy sportowe, kulturalne, paczki mikołajkowe, zawody, rozgrywki, wycieczki, zloty, rajdy.

Po Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w 2016 r. Prezydium ZW postanowiło kontynuować działalność gospodarczą w ramach Ośrodka Szkolenia Pracowników Ochrony. W związku z powyższym doszło do szeregu zmian personalnych w obsadzie kadry Ośrodka. Sądząc z porównywalnych wyników sprzed 2016 i po 2016 r. przyjęte rozwiązania kadrowe i organizacyjne zaczęły skutkować znaczącym wzrostem dochodów generowanych przez Ośrodek na rzecz statutowej działalności Zarządu. Idąc za ciosem, dokonano inwestycji w bazę szkoleniową, w postaci zakupu profesjonalnego wyposażenia utworzonego na potrzeby Ośrodka magazynu broni (przystosowano pomieszczenie, zainstalowano system alarmowy, zakupiono szafę pancerną typu S-1, walizki do przenoszenia broni/amunicji, słuchawki ochronne dla instruktorów, broń do szkoleń – pistolety Glock, Walther, pistolety maszynowe UZI, strzelby Winchester).

Uroczysty obiad w doborowym towarzystwie

Po głosowaniu zatwierdzającym sprawozdanie Przewodniczący zaprosił wszystkich delegatów oraz gości na uroczysty obiad, który podano w szykownej sali renesansowego pałacyku Decjusza. W obiedzie, na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego, udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. W trakcie spotkania Generał podkreślił, jak ważna jest rola Związku w kształtowaniu warunków służby policjantów. Przypomniał także, o zasadach współpracy i wzajemnym szacunku. Podkreślił jednak, że nawet pomoc związkowa powinna mieć swoje granice- nie należy bronić tych ludzi, którzy nigdy nie powinni zostać policjantami. W ten sposób odniósł się do funkcjonariuszy, których postawa nie jest godna noszonego przez nich munduru, a którzy będąc w związkach, szukają nienależnej im pomocy.

Na koniec Konferencji Sprawozdawczej Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów podziękował Komendantowi i wszystkim zebranym za przybycie.

W trakcie kadencji obecnego Zarządu, od wiosny 2017 roku funkcjonuje niniejsza strona internetowa o własnej domenie, która nie istniała przez 27 lat poprzednich zarządów.