31 lipca 2017 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie odbyła się uroczystość z okazji 98 rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych a także służb i instytucji współpracujących z miechowską Policją. Podczas uroczystości policjantom z miechowskiej komendy wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Była to także okazja, by podziękować osobom spoza środowiska policyjnego za wsparcie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

W uroczystej zbiórce, oprócz komendanta wojewódzkiego, kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników miechowskiej komendy wzięli udział: I Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Miechowski Marian Gamrat, Burmistrz GiM Miechów Dariusz Marczewski a także wójtowie gmin oraz przedstawiciele służb i instytucji z powiatu miechowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawłowi Dzierżakowi. Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, który przywitał zebranych oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Komendant pogratulował awansowanym i odznaczonym, podkreślając przy tym, że ten wyjątkowy dzień jest zwieńczeniem trudnej i odpowiedzialnej służby pełnionej każdego dnia.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie. Dwaj policjanci, nadkom. Ryszard Kopeć oraz asp. szt. Grzegorz Idzik, odznaczeni zostali przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowymi Odznakami „Zasłużony Policjant”. Minister, na wniosek kierownictwa miechowskiej Policji odznaczył także Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie mł. bryg. Mirosława Pogoń oraz Wójta Gminy Kozłów Jana Zbigniewa Basę.

W tym roku awans na wyższe stopnie otrzymało 20 funkcjonariuszy z miechowskiej komendy, w tym także komendant Drożdżak, który mianowany został młodszym inspektorem. Komendant został także uhonorowany „Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów” przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Mł. insp. Wojciech Domagała otrzymał „Srebrną Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny” nadaną przez Okręgową Radę Łowiecką w Kielcach oraz odznakę „Za Zasługi” od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak pogratulował awansowanym i wyróżnionym oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarną codzienną służbę podkreślając, że to one składają się na  sukcesy Policji jako całości. Komendant życzył także policjantom satysfakcji z pełnionej służby.

Święto Policji było także dobrą okazją by podziękować za wsparcie Policji w podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Słowa podziękowania oraz pamiątkowe tabliczki komendanci wręczyli wicewojewodzie, władzom samorządowym, Komendantowi PSP w Miechowie a także kierownikom sądu i prokuratury.