W dniu 28 lipca 2017 roku, w Restauracji Arkadia w Kleczy odbyły się uroczyste obchody Święta Policji zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach.

W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście, samorządowcy z powiatu wadowickiego, starosta Bartosz Kaliński, a także posłowie Marek Polak (PiS) i Józef Brynkus (Kukiz’15). Ze strony służbowej Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Robert Nowakowski.

W trakcie uroczystości oprócz licznie awansowanych i nagrodzonych funkcjonariuszy Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. Małopolskiego kom. Grzegorz Gubała wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Terenowego asp. sztab. Dawidem Herbutem wręczyli przyznane przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Odznaczenia Honorowe dla:

Małopolskiej Wicekurator Oświaty – Haliny Cimer za aktywne wspieranie swoim doświadczeniem członków związku, a także pomoc dydaktyczną dla prowadzonego przez związki Ośrodka Szkolenia.

Burmistrza Miasta i Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej – dr hab. Augustyna Ormanty za aktywne wspieranie i osobiste zaangażowanie w realizację działalności statutowej związku i działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa

Ponadto odznaczenia honorowe, za długoletni staż oraz zaangażowanie w realizację działalności statutowej otrzymali następujący funkcjonariusze:

Odznakę Złotą – Artur Studnicki

Odznakę Srebrną – Dawid Herbut

Odznaki Brązowe – Paweł Płotek, Dominik Hernas, Mariusz Tatar, Andrzej Nędza, Bogdan Żywioł, Paweł Tomiak, Bogusław Knapik i Dawid Jaruga