W związku z brakiem porozumienia ze stroną rządową, Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów w Warszawie, podjął decyzję o wdrożeniu tzw. „Protestu włoskiego” polegającego na skrupulatnym i drobiazgowym wykonywaniu zadań służbowych. 

Mając na celu przede wszystkim realizację założeń akcji protestacyjnej, w załączniku przesyłamy Pismo Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego wraz z opracowaniem dotyczącym prowadzenia protestu włoskiego przez poszczególne piony w Waszych jednostkach.

Bardzo proszę o zapoznanie z pismem wszystkich zainteresowanych i wdrożenie w trakcie pełnienia służby w Waszych jednostkach. Ponadto przesyłamy Wam do wykorzystania w formie elektronicznej naklejki dotyczące prowadzonego protestu, które można samodzielnie wydrukować.

załączniki: