Na dzień 20 marca 2017 rokju,zwołano posiedzenie zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie.