„Po dzisiejszym naborze (133 osoby) małopolska Policja nie ma już wolnych etatów. Brak nieobsadzonych policyjnych stanowisk to sytuacja wyjątkowa, bo mająca miejsce pierwszy raz w historii małopolskiego garnizonu” – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Jak przekonuje małopolska Policji, osiągnięcie poziomu 100 proc. zatrudnienia to „wynik przeprowadzenia szeregu przedsięwzięć i atrakcyjności służby” w jej szeregach.

30 grudnia br. przyjęto do służby w Małopolskiej Policji 133 osoby. W tym roku to szósty nabór, a z danych przekazanych przez KWP w Krakowie wynika, że w całym 2019 roku przyjęto do służby 504 nowych policjantów. Jak informują małopolscy policjanci, bieżący rok jest rekordowy pod tym względem w porównaniu do ostatnich ośmiu lat (kiedy przyjmowano średnio 300 osób rocznie). „Nadto od ostatnich trzydziestu lat nie było takiej sytuacji, by na koniec roku wszystkie etaty były obsadzone (np. przez ostatnie dziesięć lat liczba wakatów na koniec roku wynosiła nawet około 200 czy 300 etatów)” – podkreślają mundurowi.

Ostra selekcja

Podania o przyjęcie do Małopolskiej Policji złożyło w tym roku ponad 1500 osób – przyjęto co trzecią. Nowo przyjęci policjanci to głównie osoby w wieku 21-30 lat (69 proc.) z wykształceniem średnim (w tym absolwenci klas mundurowych), ale także absolwenci uczelni wyższych, a wśród nich m.in. psycholog, biolog, chemik, biotechnolog, matematyk, analityk, pielęgniarz czy specjaliści z dziedziny germanistyki, mechatroniki, energetyki i logistyki. „W wielu przypadkach ich wykształcenie może być wykorzystane z uwagi na szerokie spektrum realizowanych w Policji zadań” – mówią krakowscy policjanci.

(Służba w Policji – przyp. red.) to nie tylko „drogówka”, służba patrolowo-interwencyjna, zabezpieczanie przebiegów zgromadzeń, rozpraw, ochrona obiektów dyplomatycznych, konwoje przestępców. To także prowadzenie i analiza spraw kryminalnych, również z zakresu przestępstw gospodarczych, przestępstw dotyczących ochrony środowiska czy popełnianych w cyberprzestrzeni, jak również zwalczanie przestępczości narkotykowej, samochodowej czy wśród pseudokibiców. W zależności od zakresu przeszkolenia do zadań policjantów może należeć także zabezpieczanie śladów na miejscach przestępstw i prowadzenie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Procedura doboru, jak podkreślają policjanci, jest czasochłonna (trwa nawet 4 miesiące) i dość skomplikowana. Składa się między innymi z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego „Multiselect” (który zdaje tylko połowa kandydatów na tym etapie), rozmowy kwalifikacyjnej, oraz badań ustalających stan zdrowia i stopień zdolności do służby kandydata. Policja sprawdza też każdego kandydata w swoich rejestrach.

Po przejściu selekcji kandydat jest przyjmowany do służby, otrzymuje mundur, a podczas ślubowania legitymację policyjną. Następnie świeżo upieczeni kandydaci trafiają na półroczne przeszkolenie do jednej ze szkół policyjnych na terenie kraju. Po kursie podstawowym odbywają trzymiesięczna adaptację zawodową pełniąc służbę patrolową i biorąc udział w różnych zabezpieczeniach. Po adaptacji policjanci wracają do macierzystych jednostek. Jak podkreślają przedstawiciele Małopolskiej Policji, prawie połowa dziś przyjętych mundurowych zostanie w Krakowie.

„Stuprocentowe zatrudnienie, jakie dziś osiągnięto to wynik szeregu przedsięwzięć jakie prowadzono w KWP w Krakowie w ostatnich latach” – przekonuje małopolska komenda. W KWP w Krakowie utworzono m.in. specjalistyczną komórkę zajmującą się tylko doborem, która na bieżąco monitoruje proces rekrutacji i podejmuje działania promocyjne. Komórka ta prowadzi także badania ewaluacyjne wśród nowych policjantów. Jak się okazuje, informację o doborze i zachętę do służby czerpią głównie od znajomych osób z policyjnego środowiska (43 proc.) i z internetu (39 proc.). Jako główny powód wstąpienia do służby, młodzi policjanci wskazują stabilność zatrudnienia i interesującą, ciekawą pracę.

Pieniądze na start 

Po ukończeniu kursu podstawowego policjant do momentu ukończenia 26. roku życia, może liczyć na około 3500 zł „na rękę”. Nie wiadomo jednak, jak pensja ta kształtować się będzie po tym, jak policjant ukończy 26 lat. Zgodnie z ustawą, kwota jego uposażenia zostanie pomniejszona o obowiązujący podatek. Na ten problem, w rozmowie z InfoSecurity24.pl zwracała uwagę funkcjonariuszka prowadząca blog „Z pamiętnika policjantki”. ” (…) nie wiem czy nie dojdzie do takich sytuacji, że młody policjant, który skończy 26 lat, nie będzie się zastanawiał nad rezygnacją ze służby, bo jego pensja, od której odprowadzamy będzie już normalny podatek, zwyczajnie się zmniejszy” – mówiła. Jak dodała, „gdyby młody policjant na początku służby zarabiał dzisiaj 3700 zł na rękę, a uposażenie mogłoby tylko wzrosnąć, to myślę, że nie byłoby problemu ani z chętnymi, ani z wakatami”.