22 listopada 2016 r., w siedzibie KWP w Krakowie, odbyła się Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, podczas której podsumowano 4-letnią kadencję odchodzącego Zarządu oraz wybrano władze związków zawodowych VII kadencji  na lata 2016-2020.

Poniżej przedstawiamy państwu wynik  głosowania:

 

  • Przewodniczącym NSZZ Policjantów został wybrany Grzegorz Gubała – KWP w Krakowie
  • Wiceprzewodniczącymi zostali:

kol. Kinga Leszkiewicz – KWP w Krakowie

kol. Andrzej Mruczek – KPP w Wadowicach

kol. Paweł Tekliński Cichy – KMP w Krakowie

kol. Konrad Nowaczek – KPP w Krakowie

kol. Rafał Orchel – KPP w Gorlicach

kol. Wacław Kwaśniak – KMP w Tarnowie

 

  • Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów województwa małopolskiego został Ireneusz Toporowski – KMP w Krakowie
  • wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów województwa małopolskiego został kol. Jacek Maciuszek – KMP Nowy Sącz
  • członkami Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów województwa małopolskiego zostali:

kol. Paweł Lewkowicz – KWP w Krakowie

kol. Wojciech Gałka – KPP w Olkuszu

kol. Waldemar Budzik – KMP w Tarnowie

 

  • Delegatami na Krajowy Zjazd NSZZP zostali:

kol. Grzegorz Gubała – KWP w Krakowie

kol. Krzysztof Jurkowski – KWP w Krakowie

kol. Niedbała Bogdan – KMP w Krakowie

kol. Grzegorz Bysina – KPP w Myślenicach

kol. Wacław Kwaśniak – KMP w Tarnowie

kol. Rafał Orchel – KPP w Gorlicach

kol. Andrzej Mruczek – KPP w Wadowicach

kol. Tomasz Litewka – KMP w Krakowie

 

Przedstawiciele nowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP chcą dotrzeć do wszystkich płaszczyzn pokoleniowych, starszych i młodszych stażem policjantów. Pogłębić ofertę kulturalno-oświatową oraz pomoc socjalną i prawną dla nich i ich rodzin. Pragnie otworzyć się na propozycje Zarządów Terenowych w kwestii ewaluacji sposobu realizacji zadań statutowych wynikających z realnie i faktycznie występujących potrzeb. Jednocześnie nowo powołany Zarząd składa podziękowanie poprzedniemu Zarządowi za dotychczas wniesioną pracę na rzecz policjantów garnizonu małopolskiego.