12 grudnia br. w Brukseli odbyła się manifestacja zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, której członkiem jest Forum Związków Zawodowych (FZZ). W wydarzeniu wzięły udział setki demonstrantów, reprezentujących związki zawodowe z różnych krajów Unii Europejskiej. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego reprezentowali Przewodniczący Grzegorz Gubała wraz z Wiceprzewodniczącą ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Agnieszką Juszczak.

Głównym celem protestu było wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec planowanej polityki oszczędności, którą zamierza wprowadzić Komisja Europejska. Związkowcy obawiają się, że potencjalne cięcia budżetowe i restrykcyjne środki wpłyną negatywnie na warunki pracy, poziom życia oraz ogólną stabilność społeczną w krajach członkowskich.

Manifestacja w Brukseli stanowi wyraz silnego społecznego niezadowolenia i jednocześnie podkreśla potrzebę dialogu między instytucjami Unii Europejskiej a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Czy te protesty przyczynią się do zmiany kursu planowanej polityki oszczędności, pozostaje otwarte pytanie, jednak wydarzenie to już teraz wpisuje się w kontekst intensywnych dyskusji na temat kierunku, w jakim Unia Europejska powinna zmierzać gospodarczo i społecznie.

zdjęcia: nszzp.pl/nszzp-malopolska.pl