Mijają już prawie trzy lata, od kiedy obecny Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przeprowadził reorganizację w obsłudze ubezpieczeń majątkowych oraz grupowych ubezpieczeń na życie w garnizonie małopolskim. Już dziś z całą pewnością można stwierdzić, że wprowadzony nowy schemat obsługi ubezpieczeń w pełni się sprawdza.  Pracownicy wykonujący powierzone zadania są profesjonalistami, którzy zawsze służą merytorycznym wsparciem popartym wiedzą i doświadczeniem.

Długie miesiące pracy w zakresie ubezpieczeń wyznaczonych pracowników, a potem negocjacje Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z przedstawicielami AVIVA zaowocowały stworzeniem funduszu wsparcia dla osób ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA. Dzięki reaktywacji tego ubezpieczyciela /istniał w garnizonie małopolskim od lat 90-tych/ w ofercie skierowanej do funkcjonariuszy Policji i pracowników Policji zyskaliśmy kolejną ofertę ubezpieczenia oraz dodatkowe środki do funduszu socjalnego przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. W uzasadnionych przypadkach środki te skierowane będą do osób ubezpieczonych w AVIVA po uprzednim zwróceniu się o wsparcie do Komisji Socjalnej przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Ubezpieczenia oferowane przez ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego:

https://nszzp-malopolska.pl/ubezpieczenia-na-zycie/